Beskrivning

Vad är Skånemodellen?

 

Syftet med Skånemodellen är främst att skapa bättre förutsättningar för ungdomar i åldersgruppen 13 till 20 att utveckla sin förmåga inom orienteringssporten. Kvalificerad tränare säkrar kvaliteten i träningen. Klubbsamverkan möjliggör variation i terräng/kartområden, ökar utbudet av träningstillfällen och skapar dessutom stimulans genom större kamratgrupper.

 

I vidare bemärkelse är projektsyftet också att skapa kvalitet och kontinuitet i utvecklingen av skånska orienterare från unga år till elit och seniorer. Utöver utveckling av förmågan inom orienteringslöpning är avsikten att skapa ett långsiktigt intresse för engagemang inom sporten, ett engagemang i funktioner som tävlingsarrangemang, banläggning, kartritning, ledarskap etc. Det är alltså ingen åtskild verksamhet utan integrerad med klubbarnas övriga behov av aktiviteter och träningstillfällen.

 

Bredd och nyrekrytering är en förutsättning för framgång. Träningstillfällen inom projektet kompletteras därför med enklare banor, gul svårighetsgrad.

 

Kvalitet i orienterarutvecklingen förutsätter tillgång till tränare som genomgår tränarutbildning. Utöver kretstränare är utbildning av klubbtränare en viktig del av Skånemodellen.

 

Aktiviteterna organiseras genom klubbsamverkan i träningskretsar med en kretstränare i varje träningskrets. Medlemmar i projektklubbar kan delta i alla aktiviteter som träningskretsarna ordnar. Alla Skåneklubbar har inte anslutit sig från starten men möjligheten att ansluta sig är öppen.

 

Träningskretsarna samarbetar med närliggande OL-gymnasier kring tränarutbildning och träningsaktiviteter.

 

Skånemodellen drivs som ett projekt. Det startade 1 augusti 2011 och avslutas vid O-Ringen i Skåne 2014. Under första projektåret har klubbarna stöd av Idrottslyftet. För ledning och utveckling av projektet finns en styrgrupp som verkar i nära kontakt med Skånes Orienteringsförbund.

 

Skånemodellen för tränarstödd talangutveckling inom orienteringssporten