Torsd. 11 Sept.

Skånemodellen 11 september

Teknikträning ”Kombo”,  Kronoskogen 2014-09-11

 

Deltagare utanför Östra kretsen förväntas meddela att man kommer så vi har tillräckligt med kartor.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/f6p0W

 

Start: Sker från 17.30-18.30. (Sista målgång 19:30).

 

Syfte: Dagens träning bjuder på en ”Kombo”, en momentbana med tre olika typer av övningar.  Korridor,  kurvbilds-OL och kartminne. Gemensamt för alla övningar är att du måste jobba extra med din riktning och blick för att optimera din löpväg.

 

Banor:

Kombo ( Korridor – Kurvbild – Kartminne) totalt 6.9 km. Avkortningsbar till 4.9 km och 2.0 km.

Gul bana (vanlig OL-bana): 2.5 km.

 

Kontroller: Stora skärmar.

 

Karta: Kronoskogen, Skala 1:7500, ekvidistans 2 m.

 

Tränarens tips!

 Korridor:  1.Fullt fokus på kartläsningen. Var noga med riktningen så att du håller dig inuti korridoren.

2.Inne i korridoren finns ett antal skärmar uthängda. Räkna dessa och försök lägg på minnet var de är placerade.

3.När du är tillbaka meddelar Du Denys antalet skärmar som du har sett. Försök också visa på kartan var skärmarna hängde.

 

Kurvbild:

Bana med enbart brunbild. Gör det enkelt för dig! Håll en noggrann riktning och läs på stora och tydliga brunbildsdetaljer.

 

Kartminne:

Övningen går ut på att med kartminne (utan karta med sig) ta sig från en punkt till en annan. Stora skärmar hänger vid kontrollerna. Vid kontrollen finns ett kartutsnitt med en sträcka. Studera sträckan och lägg den viktigaste informationen på minnet, så att du lyckas hitta nästa kontroll så snabbt som möjligt.

 

Välkomna!

 

Denys (076-2468434)

Kommentarer inaktiverade.