NV pm träning

Lörd. 24 januari em

PM Skånemodellen och SKOFs Kickoff 2015-01-24

Eftermiddag Grytåsa, Örkelljunga

Syfte: Träna på att förstå kurvbilden och träna på att hålla riktningen.

Parkering: Vid Grytåsa strövområde. Se kartlänk: http://kartor.eniro.se/m/seRmH

Start: 14.00, ca 350 m till start från parkering.

Karta: Grytåsa nyritad 2014. Skala 1:10 000. Ekv: 5m.

Kontroller: Skärmar.

Banor:

Kurvbild – 3,2 km

Korridor – 2,8 km

K-plock/medel – 4,2 km

Tränarens tips:

Kurvbild – Kartan består endast av brunbild. Här gäller det att tolka och förstå kurvbilden. Viktigt att ha koll på vad som är upp respektive ner på kartan. Försök att förenkla mot de tydligare höjdformationerna.

Korridor – Håll dig inom korridoren och använd dig av kompassen för att lyckas.

K-plock – K-plock/medelkaraktär på banan. Försök att ta med dig tänket från tidigare banor under dagen och använd det på denna banan.

 

Fredrik Nilsson fn.rya@telia.com , 0705109654

Välkommen och lycka till!

Lörd. 24 januari fm

PM Skånemodellen och SKOFs Kickoff 2015-01-24

Förmiddag Kronoskogen, Ängelholm

Syfte: Träna på att förstå kurvbilden och träna på att hålla riktningen.

Parkering: Vid Råbocka camping. Se kartlänk: http://kartor.eniro.se/m/e8SRe

Start: 9.30, ca 250 m till start från parkering.

Karta: Kronoskogen nyritad 2014. Skala 1:10 000. Ekv: 2,5m.

Kontroller: Skärmar.

Banor:

Kurvbild – 3,4 km

Riktning – 4,4 km

K-plock– 2,2 km (vit/gul nivå)

Linje – 0,8 km (vit/gul nivå)

Tränarens tips:

Kurvbild – Kartan består endast av brunbild och innehåller bitvis mycket detaljrik kurvbild. Här gäller det att förenkla och fokusera på det större/tydligare höjdformationerna för att kunna hålla farten uppe.

Riktning – Denna bana består av olika moment som gör att du tvingas använda kompassen för att navigera dig fram. Momenten består av korridor, finkompass och helhet. Viktigt att kolla ofta på kompassen och lyfta blicken och kolla långt fram i terrängen.

K-plock & linje (vit/gul nivå) – K-plock banan består av kortare sträckor med många riktningsändringar. Här gäller det att ha koll på vilken riktning man ska ha ut från kontrollen. Linje- Följ linjen och ta kontrollerna längs med den.

 

Fredrik Nilsson fn.rya@telia.com , 0705109654

Välkommen och lycka till!

Heldag 24 januari

Skånemodellen 24 januari

Heldag med fokus på kurvbild och riktningsträningar

 

Anmälan: Via Eventor, ”inkludera närtävlingar”, senast onsdagen 21 januari. Går bra att anmäla sig till enbart förmiddag eller eftermiddag.

Syfte: Träna på att förstå kurvbilden och att hålla riktningen.

Program:

9.30: Träning 1 Kronoskogen, Ängelholm. Se länk: http://kartor.eniro.se/m/R0s6v

12.00: Egen lunch på Örkelljunga Utbildningscentrum. Se länk http://kartor.eniro.se/m/01s3f

14:00: Träning 2 Grytåsa, Eket. Se länk http://kartor.eniro.se/m/pdbx6

Träningar: Ett mer detaljerat PM för varje träning kommer.

Lunch: Ta med egen lunch. Finns möjlighet att värma i mikrougn för den som vill.

Kartor: Båda kartorna är nyritade 2014 se kartsnitt nedan.

Upplysningar: Fredrik Nilsson, fn.rya@telia.com , 0705109654

 

 

Tisd. 23 Sept.

Skånemodellen 23 september

Teknikträning Höjd till höjd och Medeldistans, Åsljunga.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/IfFuL

Start: Sker 17.30-18.30. Tänk på att det blir snabbt mörkt, så startar du sent får du kanske ha pannlampa. Starten ligger 300 meter sydväst om parkeringen, längs med banvallen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

Banor
Höjd till höjd: 2.9 km
Medeldistans: 3.5 km
DH12: 2.5 km

Kontroller
Stora skärmar till Medeldistans. Små skärmar till DH12.

Karta
Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

Tränarens tips!

Höjd till höjd – Följ linjen, från höjd till höjd. Jobba med din framförhållning, kartkontakt, riktning och blick.

Medeldistans – Intensiv orientering med många riktningsändringar och kontroller. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Lycka till!

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Tisd. 16 September

Skånemodellen Teknikträning 2014-09-16

 

Syfte: Träna på att förstå kurvbilden och träna på att hålla riktningen.

Parkering: Snibbe stua. Se kartlänk:. http://kartor.eniro.se/m/NTNFy . Samåk gärna då det är lite ont om parkeringsmöjligheter!

Start: Från kl. 17:30 – 18.30.

Karta: Snibbe stua. Skala 1:10 000. Ekv: 5m.

Kontroller: Skärmar.

Banor:

Kurvbild – 1,9 km

K-plock – 2,0 km  

Korridor/följa linjen– 2,5 km

HD/12 – 2,0 km  

Tränarens tips:

Kurvbild – Kartan består endast av brunbild, branter och stenar. Banan går i ett kuperat område där det gäller ha koll på höjdkurvorna och förenkla mot de största/tydligaste höjdformationerna.

K-plock – Denna bana består av kortare sträckor med många riktningsändringar. Här gäller det att ha en extra koll på kompassen. Detta gör man genom att ta ut en bra utgångsriktning så man kommer iväg åt rätt håll. Sedan lyfter man blicken och kollar långt fram i terrängen för att spana efter kontrollen.

Korridor/följa linjen – Banan börjar med att man ska följa/hålla sig inom en korridor som är markerad på kartan. Banan övergår sedan till ett moment där man ska följa linjen och till sist övergår den i korridor igen. Under denna bana är det extra viktigt att jobba med riktningen och framförhållningen.

 

Fredrik Nilsson fn.rya@telia.com , 0705109654

Välkommen och lycka till!

Tisd. 9 September

Skånemodellen 9 och 11 september

Teknikträning Momentbana, Skönna.

NV tränar här den 9 september och N tränar här den 11 september. Övriga deltagare hör av sig om man tänker träna.

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/oZIR0

Start: Sker 17.30-18.30 (9 sep), 18.00-18.30 (11 sep).

Syfte: Dagens träning bjuder på en Momentbana beståendes av tre olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

Banor

Momentbana: 7.5 km (Varav 2.9 km kompass, 2.7 km korridor, 1.9 km höjd till höjd)

DH12: 2.5 km

Kontroller

Små skärmar till Momentbana. Stora skärmar till DH12.

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

Tränarens tips!

Kompass – Korta sträckor och riktningsförändringar. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag! Då du enbart har karta i ringen, kan det vara bra att även ha koll på vilket kontrollföremål du ska ha.

Korridor – Håll dig i korridoren med en bra framförhållning, kartkontakt och riktning. Använd din blick och titta långt fram i skogen mot de hållpunkter och föremål du ska passera i korridoren.

Höjd till höjd – Följ linjen, från höjd till höjd. Jobba med din framförhållning, kartkontakt och riktning.

Lycka till!

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

 

Tisd. 2 Sept.

Skånemodellen 2 september

Teknikträning Grovkompass och Korridor, Vallåsen.

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/QJqCN. Ont om plats. SAMÅK! Vägen är bitvis väldigt dålig pga allt regnande sista tiden. Undvik låga fordon.

Start: Sker 17.30-18.30. Starten ligger ca 200 meter väster om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken. Bitvis väldigt besvärlig och tunglöpt terräng försvårar dessa momenten.

Banor

Grovkompass/Helhet: 3.7 km

Korridor: 3.5 km

DH12: 2.0 km

Kontroller

Små skärmar.

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

Tränarens tips!

Grovkompass/Helhet – Optimera din löpning med passad karta och grov kompassgång. Läs av ett par tydliga detaljer längs med strecket. Lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Korridor – Håll dig i korridoren med en bra framförhållning, kartkontakt och riktning. Använd din blick och titta långt fram i skogen mot de hållpunkter och föremål du ska passera i korridoren.

 

Lycka till!

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Torsd. 28 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Tisd. 26 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Tisd. 19 Augusti

Skånemodellen Teknikträning 2014-08-19

 

Syfte: Träna på kurvbild och hålla riktningen.

Parkering: Ovanför Rössjön. Se kartlänk:. http://kartor.eniro.se/m/kvdh0  Samåk gärna då det är lite ont om parkeringsmöjligheter!

Start: Från kl. 17:30 – 18.30.

Karta: Hallandsåsen/Rössjön.Skala 1:10 000. Ekv: 5m.

Kontroller: Skärmar.

Banor:

Kurvbild – 2,2 km

K-plock – 2,7 km  

Helhet – 2,0 km

HD/12 – 2,4 km  

Tränarens tips:

Kurvbild – Kartan består endast av brunbild och branter. Banan går i ett kuperat område där det gäller ha koll på höjdkurvorna och den består av lite längre sträckor. Hur många kurvor ska jag upp/ner eller ska jag bara hålla höjden är saker som kan vara bra att fundera på. Kortaste vägen är kanske inte alltid den snabbaste.

K-plock  – Banan finns både som kurvbild och med vanlig karta. Denna bana består istället av kortare sträckor med många riktnings förändringar. Här gäller det att ha en extra koll på kompassen.

Helhet – Vanlig bana och karta där det gäller att ta med sig tänket från tidigare banor.

 

Fredrik Nilsson fn.rya@telia.com , 0705109654

Välkommen och lycka till!