NV instruktion

Så här fungerar NV

Klubbar:
Ingående klubbar i Nordvästra träningskretsen är Hjärnarps GHOL, Örkelljunga FK, Tockarps IK, FK Boken, OK Kompassen, IS Kullen och FK Snapphanarna. 
 
Kretstränare:
Kretstränare är Lars Svantesson och Fredrik Nilsson med uppbackning och avlösning av Erik Modig.

Träningsdag:
Träningsdag är tisdag.
 
Hur information sker inför träning:
Via en sändlista med e-postadresser skickas information ut dagarna före träningen. På hemsidan www.skanemodellen.se kommer också informationen om aktuell träning läggas ut.
 
Anmälan om deltagande:
För de som är medlemmar i Nordvästra träningskretsens klubbar behövs ingen anmälan inför varje träning. För övriga som vill delta är det tacksamt med ett mail till träningens aktuella kretstränare, rimligen senast söndag.

Deltagarlista:
Ta ansvar för att ditt deltagande i en träningsaktivitet noteras på samlingsplatsen! Det blir underlag bl.a. för projektredovisning och LOK-stödsredovisning och det är viktigt.