N pm träning

Torsd. 11 Sept.

Skånemodellen 9 och 11 september

Teknikträning Momentbana, Skönna.

NV tränar här den 9 september och N tränar här den 11 september. Övriga deltagare hör av sig om man tänker träna.

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/oZIR0

Start: Sker 17.30-18.30 (9 sep), 18.00-18.30 (11 sep).

Syfte: Dagens träning bjuder på en Momentbana beståendes av tre olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

Banor

Momentbana: 7.5 km (Varav 2.9 km kompass, 2.7 km korridor, 1.9 km höjd till höjd)

DH12: 2.5 km

Kontroller

Små skärmar till Momentbana. Stora skärmar till DH12.

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

Tränarens tips!

Kompass – Korta sträckor och riktningsförändringar. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag! Då du enbart har karta i ringen, kan det vara bra att även ha koll på vilket kontrollföremål du ska ha.

Korridor – Håll dig i korridoren med en bra framförhållning, kartkontakt och riktning. Använd din blick och titta långt fram i skogen mot de hållpunkter och föremål du ska passera i korridoren.

Höjd till höjd – Följ linjen, från höjd till höjd. Jobba med din framförhållning, kartkontakt och riktning.

Lycka till!

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

 

Torsd. 4 Sept.

OK Tyringe inbjuder till teknikträning i Smedeboda

Torsdagen den 4 September

Teknikträning Smedeboda – Torsdagen 4 September

Syfte

Dagens träning bjuder en momentbana och en lättare gul bana

Samling

Vävisning efter 21 längs med vägen  http://kartor.eniro.se/m/nGw21

Start Sker 18.00

Karta Fyrklubbskartan.Grösjökartan. 1:10 000 5m ekv.

Banor Momentbana 7 km (avkortningsbar)

Gul bana 2,4 km

Moment

På momentbanan får du träna på korridor, brunbild och kontrollplock.

Att tänka på

Skogen är väldigt öppen och mestadels lättlöpt, kartan är grovt ritad och du sparar mycket tid på att använda kompassen och förenkla orienteringen genom att läsa på stora objekt. Anpassa ditt tempo efter sträckans svårighetsgrad

Övriga kretsar Anmäler sitt deltagande till mig så vi har tillräcklig med kartor.

Robert Wetterlöf.  0733-029237

Robert.wetterlof@hotmail.se

Torsd. 28 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Tisd. 26 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Torsd. 21 Augusti

Torsdag 21 Augusti

Skånemodellen 21 Augusti 2014 Teknikträning Kombi

Syfte: En kombinationsbana med både kompass, brunbild och kontrollplock

Samling/Parkering: Vid OK Torfinns klubbstuga

Start: Från 18:00

Banor: Teknikbana vägval 4,9 km Avkortningsmöjlighet finns Samt en gul bana på 2km

Kontrollmarkeringar: Små skärmar.

Karta: utdrag ur Bjärlången. Skala 1:10 000. Ekv 5 meter.

Tips från coachen: Terrängen är överlag väldigt lättlöpt och öppen vilket möjliggör en hög fart även på de tekniskt svåra sträckorna. Det gäller för DIG att i största möjliga mån förenkla sträckan för att optimera DITT lopp. Sträckorna är korta och sällan längre än 200 meter, Har du rätt riktning på väg ut från kontrollen så är halva sträckan redan gjord. Kartan börjar med en kompass del som sedan övergår till en brunbild (på baksidan av kartan) du fortsätter sedan med en kontrollplock som sedan återigen övergår till en kompassbana.

Jag tar gärna emot anmälan från övriga kretsar via mejl till Robert.Wetterlof(a)hotmail.se eller via sms 0733 029237

Lycka till! Robert Wetterlöf
0733029237

Torsd. 22 Maj

PM Torsdagen 22 Maj

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/idbk4

Start: från 17:50

Syfte: Att träna sin orienteringsförmåga tre slingor med olika teman. Att hålla en bra riktning är en av förutsättningarna för att optimera sitt vägval. Idag erbjuds du tre olika slingor med brunbild, kompass och helhets orientering. Håll stadigt i kompassen och passa kartan.

Banor:
3 Moment slingor på sammanlagt 5,5km
1 Gul bana, ca 2 km

Välkommen! Robert Wetterlöf
0733-029237
Robert.wetterlof@hotmail.se

Torsd. 8 Maj

Torsdag 8 MAJ

Skånemodellen 8 Maj 2014

Teknikträning Vägval

Syfte: Att träna på vägval på längre och kortare sträckor både på brunbild och vanlig karta.

Samling/Parkering: Vid Barsjön i Vedema, http://kartor.eniro.se/m/Ut0Yt

Start: Från 17:50

Banor:

Teknikbana vägval 5,3 km

Avkortningsmöjlighet finns

Samt en gul bana på 2,6km

Kontrollmarkeringar: Stora skärmar på ställningar.

Karta: utdrag ur Vedema kartan. Skala 1:10 000. Ekv 5 meter.

Tips från coachen: Vinner DU på att springa en längre sträcka för att få mindre stigning eller är det rakt på över höjderna som gäller? Tjänar DU tid på att springa en längre sträcka på stig eller går en kortare sträcka genom skogen snabbare? Det är många frågor som kommer att dyka upp på dagens bana så det gäller att DU planera dina vägval noggrant och optimerar DITT lopp!

Kartan övergår i slutet efter bron till en brunbildskarta, syftet är fortfarande detsamma på denna delen av banan men vägvalen grundas än mer på brunbilden.

Lycka till!

Robert Wetterlöf

0733029237

 

 

Torsd. 24 April

Teknikträning Brunbild+ Torsdagen den 24 April

 

Teknikträning Tyringe – Torsdagen 24 AprilSyfte
Dagens träning bjuder på en längre brunbildsbana och en kortare kontrollplocksbana.

Samling
Vid OK Tyringes klubbstuga.
https://goo.gl/maps/t3oXU

Start
Sker 18.00

Karta
Utsnitt av Stenberget, mellan 21an och järnvägen. 1:10 000, 5m ekvidistans. Vegetationen består till största delen av storvuxen öppen ädellövskog med inslag av tallskog. Måttlig kupering och god sikt.

Banor
Banorna består av två stycken teknikbanor med möjlighet att korta på brunbildsbanan. Där finns även en bana på gulsvårighet

Brunbildsbanan
På brunbildsbanan ställs olika krav på din orienteringsförmåga, banan skiftar i karaktär och det gäller att du som löpare kan anpassa din teknik efter de krav som ställs. På vissa sträckor tjänar du mycket tid på att förenkla sträckan, hålla riktningen och hålla en hög fart till kort innan kontrollen. Andra sträckor kräver mer kartläsning men lika mycket koll på kompassen.

Kontrollplocksbanan
På den avslutande kontrollplocksbanan är syftet att få upp ett bra flyt i orienteringen och hålla ett högt tempo. Glöm inte att njuta av terrängen.

Övrigt
Samtliga banor passerar järnvägen på väg till start.
Det är förbjudet att beträda skjutbanan.

Robert Wetterlöf.  0733-029237

Robert.wetterlof@hotmail.se

 

Torsd. 10 April

Teknikträning Moment Torsdagen den 10 April

Teknikträning Moment, Bjärnum – Torsdagen 10 April

Syfte
Dagens träning bjuder på en längre moment bana på 3,4km och en brunbildsbana på 1,3 km. På banan tränas olika moment som brunbild, kompass och helhet. Det gäller här som alltid att ha bra koll på kompassen och en god framförhållning för att förenkla orienteringen och tjäna tid.

Samling
Vid OK Torfinns klubbstuga. Vägvisning längs Farstorspvägen

Start
Sker 18.00

Karta
Möllerödssjön 1:10 000, 5m ekvidistans. Vegetationen består till största delen av storvuxen öppen bokskog med små inslag av granskog. Måttlig kupering och god sikt.

Banor
Banorna består av två stycken teknikbanor med möjlighet att korta och en gulbana.

Momenten
Håll fokusen på max och anpassa orienteringen efter de krav som ställs under de olicka orienteringsmomenten.

Övrigt
Samtliga banor passerar Farstorpsvägen.

 

Robert Wetterlöf.  0733-029237

Robert.wetterlof@hotmail.se

 

Torsdag 3 April

Teknikträning brunbild, Tyringe – Skälsböke 3 April

Syfte
Dagens träning bjuder på fyra stycken brunbilds slingor i en av Skånes finaste bokskogar. De tre första slingorna är på ca 1,5 km vardera och på dessa gäller det att ha god framförhållning och lyfta blicken för att med hjälp av terrängen styras in mot kontrollerna.

Samling

http://kartor.eniro.se/m/C5GsO

Start
Sker 18.00

Karta
Skälsböke 1:10 000, 5m ekvidistans. Vegetationen består till största delen av storvuxen öppen bokskog med mindre inslag av granskog. Svag kupering och god sikt. I skogen kan man se spår efter äldre tiders lantbruk och hitta både stenmurar och stenrösen.

Banor
Teknikträningen består av tre stycken slingor plus en fjärde bonus bana. Där finns även en HD12 bana.

Slingor
Korta intensiva slingor där koncentrationen skall vara på max. Du kommer här ha nytta av både kartläsning och kompassen. Förenkla kartbilden och sålla bort de onödiga höjderna. Höj blicken och spana lång fram i skogen efter tydliga punkter att ta sikte på.

Robert Wetterlöf.  0733-029237

Robert.wetterlof@hotmail.se