N instruktion

Så här fungerar Norr

Publicerat 9 augusti, 2011

Klubbar:
Ingående klubbar i Norra träningskretsen är Hästveda OK, Hässleholms OK, OK Torfinn, Tormestorps IF och OK Tyringe.

Kretstränare:
Kretstränare är Lars Söderlund med uppbackning och avlösning av Erik Modig.

Träningsdag:
Träningsdag är torsdag.

Hur information sker inför träning:
Via en sändlista med e-postadresser skickas information ut dagarna före träningen. Meddelandet kan även innehålla personligt präglad spaningsrapport från föregående veckas träning. Är du med på sändlistan för den s.k. 1420-träningen behöver du inte anmäla din e-postadress på nytt. Är du inte med på sändlistan kan du som är medlem i någon av Norra träningskretsens klubbar skicka din e-postadress till ake.olsson@hassleholmsok.nu. Även medlem i klubb i annan träningskrets inom Skånemodellen kan vara med på sändlistan om deltagande i Norra kretsen kommer att bli flitigt.

Anmälan om deltagande:
För de som är medlemmar i Norra träningskretsens klubbar behövs ingen anmälan inför varje träning. För övriga som vill delta är det tacksamt med ett mail till ake.olsson@hassleholmsok.nu, rimligen senast måndag.

Deltagarlista:
Ta ansvar för att ditt deltagande i en träningsaktivitet noteras på samlingsplatsen! Det blir underlag bl.a. för projektredovisning och LOK-stödsredovisning och det är viktigt.