Ö pm träning

Lördag 6 dec

Heldag: Kurvbild och riktning, Äspet-Yngsjö, 6 dec
Syfte: Träna på kurvbildsläsning och att hålla rätt riktning i skogen.
Start: Förmiddag 9:30-10:15, eftermiddag 13:30-14:00.
Samling:
Förmiddag – Vantmannavägen mellan Åhus och Yngsjö. Orienteringsskärm vid väg 118. http://kartor.eniro.se/m/3dAJt
Eftermiddag – Missionsgården mellan Åhus och Yngsjö. Orienteringsskärm vid väg 118. http://kartor.eniro.se/m/HujCy
Lunch: Äts på Missionsgården 11:30 – ca 12:30 (Skulle varit anmäld.)

”Mellansnack”: Planering inför kommande år, genomgång av förmiddagens övning.

Banor förmiddag:
Korridor, 2,9 km (mellan 1,8 km, kort 1,1 km).
Riktning, 4,1 km (mellan 2,6 km, kort 1,6 km).
Förenkla, 3,3 km (mellan 2,1 km, kort 1,2 km).

Banor eftermiddag:
Labyrint, ca 3,0 km (kort ca 2,0 km).
Riktning, 1,2 km (kort 0.7 km).
Helhetsbana, 1,9 km (kort 1,4 km).

Kontroller: Liten skärm med kodsiffra.
Karta och terräng: Äspet-Yngsjö, Skala 1:7 500, Ekv 2,5 meter. I huvudsak fin strandfuruskog.
Tränarens tips:
Dagens banor har två huvudteman: kurvbild och riktning, men på lite olika sätt.
Korridor: Noggrann kartläsning på höjdkurvorna i korridoren, med inslag av att hålla riktningen.
Riktning: Här gäller det att hålla rätt riktning in och ut från kontrollen, sikta långt i skogen och en bra avståndsbedömning är bra saker att tänka på i denna övning, då du bara har karta i ”ringen”.
Förenkla: En lite enklare bana där tanken är att man ska hålla ett högre tempo och inte läsa kartan mer än precis nödvändigt – utan att missa…
EM-Labyrint: Noggrann kartläsning på höjdkurvorna i labyrinten, med flera riktningsförändringar längs vägen. Försök hitta säkra punkter där du ska svänga.
EM-Rikning: I ett detaljfattigt område finns inte mycket att läsa på, noggrann riktning in och ut från kontrollerna gäller.
EM-Helhet: En ”vanlig” bana med inslag av tidigare moment, försök tempoväxla – hög fart där det är lite enklare och lite mer noggrannhet där det behövs.
OBS! Alla banor har kurvbildskarta, men några banor finns med ”riktig” karta också, för t ex chafförer och de yngsta som upplever övningarna som för svåra – men tänk då på att inte alla stigar på kartan stämmer – speciellt på förmiddagsområdet har nya tillkommit efter O-Ringen och några har växt igen. Det finns gott om avkortningsalternativ – man kan välja lite lagom långt av alla övningar eller om man bara vill ha en längre bana av en eller två sorter – och ”värstingarna” har också en del att jobba på. Ta bara en karta åt gången och byt karta vid varvningen.

Övrigt: Anmälan för alla på Eventor är öppen t o m onsdagen http://eventor.orientering.se/Events/Show/11177. (Några extra banor trycks givetvis, om någon missat anmälan.) Niklas Nilsson: niklas.nilsson@harlovsif.se, 0706-67 07 24.

Välkomna och lycka till!
Niklas

Torsd. 11 Sept.

Skånemodellen 11 september

Teknikträning ”Kombo”,  Kronoskogen 2014-09-11

 

Deltagare utanför Östra kretsen förväntas meddela att man kommer så vi har tillräckligt med kartor.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/f6p0W

 

Start: Sker från 17.30-18.30. (Sista målgång 19:30).

 

Syfte: Dagens träning bjuder på en ”Kombo”, en momentbana med tre olika typer av övningar.  Korridor,  kurvbilds-OL och kartminne. Gemensamt för alla övningar är att du måste jobba extra med din riktning och blick för att optimera din löpväg.

 

Banor:

Kombo ( Korridor – Kurvbild – Kartminne) totalt 6.9 km. Avkortningsbar till 4.9 km och 2.0 km.

Gul bana (vanlig OL-bana): 2.5 km.

 

Kontroller: Stora skärmar.

 

Karta: Kronoskogen, Skala 1:7500, ekvidistans 2 m.

 

Tränarens tips!

 Korridor:  1.Fullt fokus på kartläsningen. Var noga med riktningen så att du håller dig inuti korridoren.

2.Inne i korridoren finns ett antal skärmar uthängda. Räkna dessa och försök lägg på minnet var de är placerade.

3.När du är tillbaka meddelar Du Denys antalet skärmar som du har sett. Försök också visa på kartan var skärmarna hängde.

 

Kurvbild:

Bana med enbart brunbild. Gör det enkelt för dig! Håll en noggrann riktning och läs på stora och tydliga brunbildsdetaljer.

 

Kartminne:

Övningen går ut på att med kartminne (utan karta med sig) ta sig från en punkt till en annan. Stora skärmar hänger vid kontrollerna. Vid kontrollen finns ett kartutsnitt med en sträcka. Studera sträckan och lägg den viktigaste informationen på minnet, så att du lyckas hitta nästa kontroll så snabbt som möjligt.

 

Välkomna!

 

Denys (076-2468434)

Tors 4 sept

Tempoväxling och riktning, Vångaberget tors 4 sept

Syfte: Träna på att växla tempo och att hålla rätt riktning i skogen.
Start: 17:30-18:30 (Sista målgång senast 19.30, så hinner vi plocka in också.)
Samling: Vägvisning från väster sida om Vångaberget på vägen Vånga – Oppmanna. Kraftig uppförsbacke vid stenbrott, de som vill parkera nedanför kan göra det (ca 300 m). http://kartor.eniro.se/m/Yp9vm

Banor:
Tempoväxling, 2,7 km (kort 2,0 km).
Riktning, ca 2,6 km.
Helhetsbana, 4,1 km (kort 3,3 km).
Gul bana, ca 3,1 km (kort 2,5 km).

Kontroller: Stora skärmar och Sportident på Gul bana, övriga kontroller har liten skärm och en liten kodsiffra (någon kontroll kan vara samma som gul).

Karta och terräng: Vångaberget, Skala 1:10 000, Ekv 5 meter, reviderad 2014. Stora delar med fin bokskog , men med inslag av områden som är mer svårframkomliga. Måttlig till stark kupering.

Tränarens tips:

Dagens teknikbanor består av en bana med Tempoväxling för att träna förmågan att läsa växla tempo under banan, en riktningsbana i lite detaljfattig terräng för att träna förmågan att springa i rätt riktning och en helhetsbana där du ska ha användning av det som du har tränat på de andra banorna.

Tempoväxling: Försök se var det är ”enkelt” och spring fort där, för att sedan ta det lugnare och spika de lite klurigare kontrollerna också.

Riktning: Rätt riktning in och ut från kontrollen, sikta långt i skogen och en bra avståndsbedömning är bra saker att tänka på i denna övning.

Helhetsbanan: Det är tillåtet att orientera ”som vanligt”, men tanken är att man ska ha nytta av de saker som man övar på de andra banorna.
OBS! Det finns både vanlig karta och kartor utan vägar/stigar/stenmurar till teknikbanorna, så blir det lite extra höjdkurvsträning också.
Gul bana innehåller också lite enklare höjdkurvsläsning, samt möjligheter att gena och snedda med hjälp av kompassen vid olika vägval.

 

Övrigt: Deltagare från andra kretsar än Östra får gärna meddela deltagande via mail eller telefon till ansvarig tränare att man har tänkt att delta, senast på onsdagskvällen (ca 21). Niklas Nilsson: niklas.nilsson@harlovsif.se, 0706-67 07 24.

Lycka till!
Niklas

Torsd. 28 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Tisd. 26 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Torsd. 21 Augusti

Skånemodellen 21 augusti

Teknikträning ”Kombo”, Gropahålet  2014-08-21

Deltagare utanför Östra kretsen förväntas meddela att man kommer så vi har tillräckligt med kartor.
Detta görs genom att fylla i listan HÄR.  Här får givetvis gärna kretsens deltagare också anmäla sig, för att underlätta för arrangören.

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SgAoK

Start: Sker från 18.00.

Syfte: Dagens träning bjuder på en ”Kombo”, en momentbana med tre olika typer av övningar. Banan inleds med kompass, korridor, och avslutas med kompassoch läsa på planbilden (du kan själv välja vilken del du börjar med). Gemensamt för alla övningar är att du måste jobba extra med din riktning och blicken framåt för att optimera din löpväg.

Banor: Kombo ( Kompass – Korridor -Kompass och läsa påplanbilden), 6.9 km. De olika delarna är 2.4 km, 2.1 km resp. 2.4 km. Gul bana (vanlig OL-bana), 2.5 km.

Kontroller: Stora skärmar. Karta: Gropahålet, Skala 1:10 000, ekvidistans 2 m.

Tränarens tips! Kompass:
1.Var säker på din position när du springer in i det vita området.
2.Var noga med riktningen.
3.Titta på kartan och försök skapa dig en bild av hur terrängen ser ut inne i kontrollringen, så att du kan ha hjälp av den bilden när du närmar dig kontrollpunkten.

Korridor:
1.Fullt fokus på kartläsningen. Var noga med riktningen så att du håller dig inuti korridoren.
2.Inne i korridoren finns ett antal skärmar uthängda. Räkna dessa och försök lägg på minnet var de är placerade.
3.När du är tillbaka meddelar du Denys antalet skärmar som du har sett. Försök också visa på kartan var skärmarna hängde.

Kompass och läsa på planbilden:
1.Var noga med riktningen.
2.Utnyttja planbildsdetaljerna, dvs. använd stigar, gult och grönt.
3.Utnyttja den goda sikten för att kunna hålla ett högt tempo.

Varmt Välkomna till Gropahålet!
Denys (076-2468434)

Torsd. 14 Augusti

Skånemodellen 14 augusti

Teknikträning ”Kombo”, Äspet 2014-08-14

Deltagare utanför Östra kretsen förväntas meddela att man kommer så vi har tillräckligt med kartor.
Gå in och anmäl på länk:
 Anmälan

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/xvzze

Start: Sker från 18.00.

Syfte: Dagens träning bjuder på en ”Kombo”, en momentbana med tre olika typer av övningar. Banan inleds med helhet för att sedan växla moment till kompass, kurvbild, kompass och avslutas med helhet. Gemensamt för alla övningar är att du måste jobba extra med din riktning och blick för att optimera din löpväg.

Banor: Kombo (Helhet-Kompass-Kurvbild-Kompass-Helhet), 6.3 km. Avkortbar till 5.1 km och 4.4 km. Gul bana (vanlig lättare bana), 2.5 km.

Kontroller: Stora skärmar.

Karta: Äspet, Skala 1:10 000, ekvidistans 2 m.

Tränarens tips! Helhet – Optimera din löpning med en bra riktning och att läsa av tydliga brunbildsdetaljer. Kompass – Ta hjälp av kompassen och ta ut en noggrann riktning. Då det är enbart karta i ringen så bör du tänka extra på hur långt du ska springa och vilket kontrollföremål du ska spana efter. Kurvbild – Bana med enbart brunbild. Gör det enkelt för dig! Håll en noggrann riktning och läsa på stora och tydliga brunbildsdetaljer

Välkomna!
Denys och Johan (0733-341701)

Torsdag 5 juni

Höjdkurvor och riktning, Kronoskogen 5 juni
Syfte: Träna på att läsa höjdkurvor och att hålla rätt riktning i skogen.
Start: 18:00-19:00 (Sista målgång senast 20.00, så hinner vi plocka in också.)

Banor:
Höjdkurvor, ca 2,4 km (kort 1,5 km).
Riktning, ca 2,4 km (kort 1,5 km).
Helhetsbana, ca 3,2 km (kort 2,5 km).
Gul bana, ca 3,5 km (kort 2,6 km).

Kontroller: Stora skärmar och Sportident på Gul bana, övriga kontroller har liten skärm och en liten kodsiffra (någon kontroll kan vara samma som gul).

Karta och terräng: Kronoskogen-Äspet, Skala 1:7 500, Ekv 2 meter. Stora delar med fin tallskog , men med inslag av områden som är mer svårframkomliga. Svag till något måttlig kupering.

Tränarens tips: Dagens teknikbanor består av en bana på höjdkurvskarta för att träna förmågan att läsa höjdkurvor, en riktningsbana i detaljfattig terräng för att träna förmågan att springa i rätt riktning och en helhetsbana på vanlig karta där du ha användning av det som du har tränat på de andra banorna.
Höjdkurvor: Försök hitta något tydligt stråk och/eller en tydlig punkt i närheten av kontrollen och ta kontrollen därifrån.
Riktning: Rätt riktning ut från kontrollen, sikta långt och ett litet hum om hur långt man ska är bra saker att tänka på i denna övning.
Helhetsbanan: Det är tillåtet att orientera ”som vanligt”, men tanken är att man ska ha nytta av de saker som man övar på de andra banorna.

Gul bana innehåller också lite enklare höjdkurvsläsning och bruna detaljer, samt möjligheter att gena och snedda med hjälp av kompassen vid olika vägval.

Övrigt: Deltagare från andra kretsar än Östra får gärna meddela deltagande via mail eller telefon till ansvarig tränare att man har tänkt att delta. Niklas Nilsson: niklas.nilsson@harlovsif.se, 0706-67 07 24.

Lycka till!
Niklas

Torsdag 29 maj

Korridor och kurvbild, Gropahålet – 29 maj
Syfte: Träna noggrann kartläsning och kurvbildsläsning i strandskogsterräng.
Start: 17:30-18:30 (Sista målgång senast 19.30, så hinner vi plocka in också.)

Samling: Vägvisning i Yngsjö, från väg 118. http://kartor.eniro.se/m/sc7W2

Banor:
Korridor, ca 1,2 – 2,3 km.
Kurvbild, ca 2,1 – 2,8 km.
Helhetsbana, ca 2,5 – 3,7 km.
Gul bana, ca 2,3 – 2,9 km.

Kontroller: Stora skärmar och Sportident på Gul bana, övriga kontroller har liten skärm och en liten kodsiffra (någon kontroll kan vara samma som gul).

Karta och terräng: Gropahålet, Skala 1:10 000, Ekv 2 meter. Kuperadstrandskog, bitvis flackare och mindre områden med tät vegetation förekommer.

Tränarens tips:
Dagens övning ska ge förberedelse för strandskogsetappen på O-Ringen i sommar. Teknikbanorna består av en bana där man får öva noggrann kartläsning i en korridor, en bana där man tränar på kontrolltagning med riktningsförändringar på kurbildskarta och en helhetsbana .
Korridor: Här tränar du på noggrann kartläsning bland gropar och höjder.
Kurvbild: Tänk på vad man se tydligt med hjälp av kurvbilden – som t ex höjdtoppar, stora sänkor, och andra tydliga formationer. Kompassen kan också komma till användning i detaljfattiga områden.
Helhetsbanan: Det är tillåtet att orientera ”som vanligt”, men tipset är att man ska ha nytta av de saker som man övar på de andra banorna. Kurvbildskarta finns som alternativ på alla teknikbanorna för de som vill ha en liten extra utmaning.
Gul bana innehåller möjligheter att gena och snedda med hjälp av kompassen på många sträckor. Försök tänka efter hur man löser sträckan på ett enkelt sätt är tipset.

Fråga gärna om du vill ha fler tips!

Övrigt: Deltagare från andra kretsar än Östra får gärna delta, skicka gärna ett sms och förvarna, vi har dock i regel alltid några kartor över. Niklas Nilsson: 0706-67 07 24. Fler kontroller finns i skogen, då Pan har ett träningspaket i skogen – vi använder dock inte detta utan de som vill ta ett extra pass senare innan O-Ringen kan utnyttja detta då.

OBS! Lösa definitioner finns, för de som vill träna tävlingslikt.

Lycka till!
Niklas

Torsdag 15 maj

Strandskog, Äspet-Yngsjö – 15 maj
Syfte: Träna kurvbildsläsning i strandskogsterräng.
Start: 18:00-19:00 (Sista målgång senast 20.00, så hinner vi plocka in också.)

Samling: Vägvisning väg 118 mellan Åhus och Yngsjö, Vantmansvägen. http://kartor.eniro.se/m/Aeitk

Banor:
Kurvbild Slinga 1, ca 3,5 km.
Kurvbild Slinga 2, ca 3,9 km.
Kurvbild Slinga 3, ca 4,1 km.
Gul bana, ca 2,7 km.
Vit bana, ca 2,1 km.

Kontroller: Stora skärmar och Sportident på Gul och vit bana, övriga banor har liten skärm.

Karta och terräng: Äspet-Yngsjö, Skala 1:10 000, Ekv 2,5 meter. I huvudsak fin strandfuruskog.
Tränarens tips: Dagens övning ska ge förberedelse för ”strandskogsetappen” på O-Ringen i sommar. Teknikbanorna består av tre banor där man får öva extra på att läsa höjdkurvorna. Tänk på vad man se tydligt med hjälp av kurvbilden – som t ex höjdtoppar, stora sänkor, och andra tydliga formationer. Vanlig karta finns som alternativ på banorna för de som vill ha en lite mer lagom utmaning. Banorna innehåller också mycket riktningsförändringar, så det gäller att vara med på kartan.
Gul bana är förhållandevis enkel på kartan, men se upp för extra spår som kan finnas i verkligheten. Men ikväll kan man springa lite fortare än vanligt, om man får det att stämma.

Fråga gärna om du vill ha fler tips!

Övrigt: Samarbete med Gränslöst. Deltagare från andra kretsar än Östra får gärna delta. Det finns gott om kartor.

Lycka till!
Niklas