Ö Instruktion

Teknikträning Koarp SV (Norr om Sofiedal) 2013-05-14

Syfte: Dagens träning bjuder på tre olika typer av övningar. Ena slingan är skråorientering då det gäller att kunna ligga på kurvan. Nästa slinga är utförsorientering (downhill) då jobbar vi med att lyfta blicken och spana utför i backen under hög fart. Den tredje är helhetsmoment då vi tränar alla moment.
Se mer unde NV PM Träning.

Så här fungerar Östra

Klubbar:  Ingående klubbar i Östra träningskretsen är Härlövs IF och Pan-Kristianstad. (Fler klubbar är välkomna att söka medel för Skånemodellen Östra!)

Kretstränare:  Kretstränare är Niklas Nilsson (Robert Wetterlöf har uppehåll för studier 2013).

Träningsdag:  Träningsdag är torsdag.

Hur information sker inför träning:  Information om träningen finns i program på Skånemodellens och klubbarnas hemsidor. PM för träningen anslås på Skånemodellens sida några dagar före träningen.

Anmälan om deltagande:  För de som är medlemmar i Östra träningskretsens klubbar behövs ingen anmälan inför varje träning. För övriga som vill delta är det tacksamt med ett mail till niklas.nilsson[at]harlovsif.se, senast 17.00 kvällen före träningen.

Deltagarlista:  Ta ansvar för att ditt deltagande i en träningsaktivitet noteras på samlingsplatsen! Det blir underlag bl.a. för projektredovisning och LOK-stödsredovisning och det är viktigt.