NV prel. program

Skånem. prel, träningar

Prel träningar hösten 2014 är nu ute.
Läs under rubrik SKÅNEM. PREL. TÄNINGAR.
Uppdaterad 2014-08-07.

Skånemodellen. Preliminärt program för träning hösten 2013

Preliminärt program för Skånemodellens träningar NV se http://skanemodellen.se/?page_id=542

 

Kretstränaren
1). Lägger teknikbanan.
2). Rekar och sätter ut märkbrickor (eventuellt kontroller) till teknikbanan.
3). Skriver PM.
4). Skriver ut och packar kartor till teknikbanan.  

Klubben
1). Säkerställer att vi kan vara i det planerade området.
2). Skickar kartfil till kretstränaren över aktuellt träningsområde.
3). Sätter ut (om inte kretstränaren gör det) och plockar in kontroller till teknikbanan.
4). Ansvarar för att 12-bana finns för våra yngre löpare (utsättning/inplockning, kartor mm).
5). Hänger ut vägvisning till träningen.
6). Fyller i deltagarlista under träningen (som sedan lämnas till kretstränaren).