SÖ pm träning

Torsd. 28 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Tisd. 26 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Lördag 8 Februari

Heldag i Åhus

Skånemodellen 8 februari

 

Alla kretsars ungdomar och juniorer (och chaufförer) är välkomna till en heldag i Åhus!

Syfte: Skånemodellen bjuder idag på olika praktiska och teoretiska övningar på hur du kan utveckla din Orienteringsteknik! På förmiddagen får du först springa en orienteringsbana där du efter träningen får testa på att analysera med hjälp av olika dataprogram. På eftermiddagen får du testa på några nya och annorlunda praktiska övningar på hur du kan utveckla dina tekniska färdigheter.

Anmälan: Via Eventor, ”inkludera närtävlingar”, senast onsdagen den 5 februari.

Program:

09.30: Träning 1 – Kronoskogen: http://kartor.eniro.se/m/nHBx8

11.00: Dusch i Pan-Stugan.

11.30: Lunch och Teori på Hotel ÅhusStrand.

13.00: Prisutdelning SKOFs Årsmöte Hotel ÅhusStrand.

14.00: Träning 2 – Åhus Camping.

Träning 1: Vi börjar dagen med en orienteringsträning i Kronoskogen. Du har möjlighet att springa tre slingor med olika tekniska moment. För att få ut mest av träningen och efterföljande teori är det bra om du springer med en GPS-klocka.

Teori: Jonas Höst hjälper oss att gå igenom olika dataprogram som man kan använda för att utveckla sin Orienteringsteknik. Vi tittar bl.a. på Quickroute och Digitala kartarkivet. Har du möjlighet att ta med en bärbar dator med installerat Quickroute får du gärna göra det. Har du dessutom sprungit med en GPS-klocka på förmiddagens träning har du möjlighet att ladda upp din rutt på din dator. (Alltså: Ta gärna med GPS-klocka med tillhörande sladdar samt bärbar dator med installerat Quickroute. Har du inte tillgång till detta sitter du sidan om en kompis eller lyssnar på Jonas genomgång). Har du några frågor kring Quickroute och Digitala kartarkivet som du vill ha svar på innan Teorin kan du höra av dig till Jonas, jonas@orienteraren.se eller 0739-838013.

Träning 2: Att träna Orienteringsteknik behöver inte enbart betyda att du springer med karta och kompass och letar efter kontroller. På eftermiddagens träning ska du få testa på några nya, annorlunda och roliga övningar där du utvecklar specifika tekniska moment.

Utrustning: Skor (både orienteringsskor och löparskor) och kläder för två pass, SI-pinne och kompass. Du tar även med en lunchlåda och kanske ett mellanmål. Har du möjlighet tar du även med GPS-klocka och en bärbar dator.

Välkomna till en lärorik dag med Skånemodellen!

Mvh

Fredrik Nilsson, fn.rya@telia.com, 0705-109654

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Jonas Höst, , jonas@orienteraren.se, 0739-838013

 

 

Heldag i Tormestorp lördagen den 11 januari

Heldag i Tormestorp lördagen den 11 januari

Alla kretsars ungdomar och juniorer (samt chaufförer) är välkomna till en heldag i Tormestorp/Adseke!
Vi kommer att springa två teknikträningar på Bodarpkartan (DM-medel 2013). På förmiddagen ska du få träna på att hantera ”passiv kartläsning”. På eftermiddagen ska du få träna på att hantera ”aktiv kartläsning”. Däremellan duschar vi och äter egen medhavd lunch i Tormestorps klubbhus. Vi kommer också att ägna ”mellantiden” till att samtala om dagens tema som handlar om de två olika sätten att läsa kartan på, ”aktiv” respektive ”passiv” kartläsning.

Program:
09.30               Samling och info om förmiddagens träning samt indelning av par i

Bodarp http://kartor.eniro.se/m/nj2uz .

10.00               Start parvis “passiv kartläsning”.

12.00               Lunch, egen medhavd. TIF-huset.

12.30-13.30    Samtal kring dagens tema.

14.00               Start parvis ”aktiv” kartläsning. http://kartor.eniro.se/m/nj2uz

OBS! För att få ut något av träningen och dess syfte, är det viktigt att du deltar hela dagen.

Syfte:
Få förståelse för vad ”aktiv” respektive ”passiv” kartläsning innebär.
Bli medveten om skillnaderna och se fördelarna i de olika kartläsningsstrategierna.
När ska man läsa ”aktivt” och när ska man läsa ”passivt”?
Hur kan du träna upp din skicklighet?

Träningarnas upplägg:

Passiv kartläsning. (fm) Vi springer träningen 2 och 2 som Följa John. Förste löpare orienterar till sin kontroll medan andre löpare följer med på kartan, ”hänger”. Andre löpare läser alltså passivt av terrängföremålen på kartan. Förste löpare stannar när den når sin inritade kontroll. Löparna byter plats. Den löpare som nu är först tar över orienteringen till sin nästa inritade kontroll. Löparna har alltså bara varannan kontroll inritad.

Syfte: Att öva passiv kartläsning, träna inläsningsförmågan och träna att skapa sig kartmodeller.

 

Aktiv kartläsning. (em) Vi springer även denna träning 2 och 2, men omvänt Följa John. Förste löpare har kartan i ”fickan” och det är andre löpare som orienterar och är aktiv. Andre man ska ligga i framkant och i, god tid och tydligt, tala om och dirigera löparen framför hur denne ska springa, vilka terrängformationer som ska passeras o.s.v. Om den bakre löparen inte kommer med tillräckliga instruktioner så stannar den förste och väntar. Vid nästa kontroll så byter man roller.

Syfte: Att öva aktiv kartläsning, bli mer medveten om vad man orienterar efter och vara i framkant med orienteringen. Träna att skapa sig terrängmodeller.

Anmälan:
På Eventor senast tisdag 7 januari kl.23.59 http://eventor.orientering.se/Events/Show/8519
Gå in under klubbtävlingar vid tävlingstyp.

 

För mer info kontakta mig.

Lars Söderlund

lars.soderlund@hessleholm.se

073-3099733

Välkomna!    

OBS! Vid för mycket snö, kommer träningsdagen att ställas in. Om det blir aktuellt så meddelas det på Eventor alt. Skånemodellens hemsida.

Heldag vid Åhuskusten lördagen den 7 december

Program : Två teknikträningar i kustterrängen (fm + em). Medtag egen lunch och fika. Snack om vad som väntar på O-Ringen för deltagarna.

Träningsivriga från alla träningskretsarna, ålder 13 – 25, chaufförer och ledare – Välkomna!

Genomförd

Håll även lördagen den 11 januari öppen för heldagssamling med Skånemodellen och Lars Söderlund.

Sönd. 2 Juni

Klicka på denna länk för PDF vänlig sida:  Skånemodellen 2 juni

Skånemodellen 2 juni

Heldag med Riktningsträningar och GM/USM-fokus!

Logo Skånemodellen

 

 

 

 

Anmälan: Via Eventor, ”inkludera närtävlingar”, senast torsdagen den 30 maj.

Program:
10.00: Samling Örkelljunga Utbildningscentrum http://kartor.eniro.se/m/nsDrT
10.30: Träning 1.
12.15: Dusch och lunch (ta med egen matsäck).
13.00: Utvärdering Träning 1.
13.30: Genomgång Digitala kartarkivet och hur man kan analysera sin träning. Hur förbereder jag mig bäst inför tävlingar, som exempelvis GM och USM?
14.00: Träning 2.
15.30: Dusch och fika (ta med egen fika).
16.00: Utvärdering Träning 2 och sammanfattning av dagen.

Träning 1: På förmiddagen bjuder vi på en riktningsträning. Genom en enkel övning får du svar på hur bra riktning du kan hålla. Vad kan jag utveckla för att optimera min riktningslöpning?

Träning 2: På eftermiddagens träning bjuder vi på en helhetsbana/kontrollplock. Du får testa dina nya kunskaper som du fått efter Träning 1.

Utrustning: Orienteringskläder och ombyte för två träningar. Ta med egen lunchlåda, fika och dricka.

Välkomna till en lärorik dag med Skånemodellen!

Mvh

Fredrik Nilsson, fn.rya@telia.com, 0705-109654
Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Logo Skånemodellen

 

 

Lörd. 2 Februari

Skånemodellen 2 Feburari

Teknikträning, Tyringe 2 Feburari

Anmälan: Senast onsdagen den 31 januari vill jag ha in en anmälan på mail
Robert.wetterlof@hotmail.se eller telefon 0733-028237

Samling:  http://kartor.eniro.se/m/nbhzv

Start: Sker 10.30-11.00.

Syfte:  Träna på att förenkling, framförhållning och riktning.

Banor
Kontrollplock
Kurvbild

Karta
Stenberget, skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

Dusch
Efter träningen finns det möjlighet att duscha i OK Tyringes klubbstuga.

Upplägg

Du får möjlighet att testa på två olika orienteringsbanor och får möjlighet att träna på att förenkla kartbilden och att hålla riktningen.

Bana brunbild består av en orienteringsbana på ca 3 kilometer där du får träna upp din förmåga på att orientera utan hjälp av de övriga föremålen. Här har du nytta av de tidigare träningarna på att hålla riktning och tydliga punkter.

Bana Kontrollplock består av en vanlig bana med många kontroller och riktningsändringar. Här finns mycket tid att spara genom förenkling av orienteringen och framförhållning!

Välkommen till årets första träning med Skånemodellen!

Robert Wetterlöf. Robert.wetterlof@hotmail.se 0733-029237

Lörd. 12 januari

Alla kretsars ungdomar och juniorer (samt chaufförer) är välkomna till en heldag i Tormestorp.

Du kommer att vara med om två ol-pass. På förmiddagen ska du få träna på att bemästra stress. Det blir tävlingslik träning med masstart. På eftermiddagen blir det mer normal teknikträning då du tränar upp din kompassteknik. Däremellan äter vi egen medhavd lunch samt umgås och trivs med varandra, vilket är nog så viktigt. Mellan passen kan vi också passa på att utvärdera ”Skånemodellen”. Tänk till hur du har upplevt det under 2012 och vad du har för förväntningar inför 2013.

Program
09.30             Samling TIF klubbstuga   http://kartor.eniro.se/m/najla .

10.00             Start ”Stressträning” (sportidentpinne och angivelsehållare)

12.00             Lunch (egen medhavd) och tid till umgänge och samtal.

14.00             Kompassträning (kompass)

Dusch/ombyte
Sker i TIF-klubbstuga.

Syfte
Förmiddag – Träna att fokusera på ditt eget lopp med flera störnings- och stressmoment såsom konkurrenter och många skärmar i ringen.

Lunch –         Återhämtning och socialt umgänge.

Eftermiddag Träna kompass uppför, nerför och på skrå.

Träningens upplägg
Förmiddag – Masstart med visst startdjup (beroende på ålder). Det finns flera kontroller i ringen. Bara en är rätt (stämplingsenhet på marken). Var noga med att checka angivelsen i god tid för att inte missa onödiga sekunder. Ska genomföras i tävlingsfart.  Bana ca. 5,0 km.

Eftermiddag – Kompassbana med 15 sträckor á 200 meter. Du får träna på att hålla riktning i terräng med olika lutning, uppför-nerför-skrå uppför-skrå nerför-plan mark. Bana ca. 3,0 km.

Anmälan
Senast onsdag 9 januari vill jag ha in en anmälan på mail lasse.syd@telia.com eller telefon 073-3099733.

Välkomna! //Lars Söderlund

Lörd. 5 Januari

Skånemodellen 5 januari

Teknikträning, Kaneberg 5 januari

Anmälan: Senast onsdagen den 2 januari vill jag ha in en anmälan på mail
erik_modig@hotmail.com eller telefon 0707-291830.

Samling: http://kartor.eniro.se/m/nagHL

Start: Sker 10.30-11.00.

Syfte: Att kunna hålla en bra riktning har en central roll i orientering. Idag kan du välja på tre
övningar där du får träna upp din förmåga att använda kompassen.

Banor
Kompass
Kontrollplock
Kurvbild

Karta
Kaneberg, skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

Dusch
Efter träningen finns det möjlighet att duscha i Halmstad OK:s klubbstuga Kaneberg ca 1000 meter
från samlingsplatsen. Här kan du också äta din matsäck.

Upplägg
Idag kan du välja på tre övningar där du får träna upp din förmåga att använda kompassen.

Bana Kompass består av 5-6 kompass-sträckor på 150-200 meter. Då du utgår från samma start
flera gånger har jag som tränare möjlighet att studera hur du använder dig av kompassen och ge dig
värdefulla tips.

Bana Kontrollplock består av en vanlig bana med många kontroller och riktningsändringar. Viktigt
med en noggrann riktning vid momentet ”utgång kontroll”.

Bana Kurvbild består av enbart brunbild där du förutom att läsa på höjdformationerna tar hjälp av
kompassen för att hålla rätt riktning. Med rätt riktning löser sig mycket.

Välkommen till årets första träning med Skånemodellen!

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Lörd. 8 December inställt

Inställt pga snö.