SV pm träning

Torsd. 28 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Tisd. 26 Augusti

Skånemodellen 26 och 28 augusti

Teknikträning Kontrollplock och Linje, Vedema.

Under vecka 35 har du chansen att njuta av Vedema två gånger. Skånemodellen arrangeras både den 26 och 28 augusti.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/SdMQx

 

Start: Sker 17.30-19.00 (26 aug), 18.00-18.45 (28 aug). OBS! Starten ligger ovanför skidbacken, 300 meter nordost om Parkeringen.

Syfte: Dagens träning bjuder på två olika typer av övningar. Gemensamt för dem är att du måste jobba extra med din framförhållning, riktning och lyfta på blicken.

 

Banor

Kontrollplock: 4.9 km

Linje-OL: 3.5 km

DH12: 2.7 km

 

Kontroller

Små skärmar till Kontrollplock, stora skärmar till övriga banor.

 

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

 

Tränarens tips!

Kontrollplock – Intensiv orientering med många kontroller, riktningsändringar och korta sträckor. Noggrann riktning ut från kontrollen, lyft blicken och spana långt fram i skogen, dit ska jag!

Linje-OL – Håll dig längs med linjen genom bra kartkontakt och riktning. Jobba med din framförhållning och använd din blick och titta långt fram i skogen mot de föremål du ska passera. (längs med linjen finns ett okänt antal kontroller, se facit efter målgång).

 

Lycka till!

 

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Torsd. 22 Maj

PM Torsdagen 22 Maj

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/idbk4

Start: från 17:50

Syfte: Att träna sin orienteringsförmåga tre slingor med olika teman. Att hålla en bra riktning är en av förutsättningarna för att optimera sitt vägval. Idag erbjuds du tre olika slingor med brunbild, kompass och helhets orientering. Håll stadigt i kompassen och passa kartan.

Banor:
3 Moment slingor på sammanlagt 5,5km
1 Gul bana, ca 2 km

Välkommen! Robert Wetterlöf
0733-029237
Robert.wetterlof@hotmail.se

Lördag 8 Februari

Heldag i Åhus

Skånemodellen 8 februari

 

Alla kretsars ungdomar och juniorer (och chaufförer) är välkomna till en heldag i Åhus!

Syfte: Skånemodellen bjuder idag på olika praktiska och teoretiska övningar på hur du kan utveckla din Orienteringsteknik! På förmiddagen får du först springa en orienteringsbana där du efter träningen får testa på att analysera med hjälp av olika dataprogram. På eftermiddagen får du testa på några nya och annorlunda praktiska övningar på hur du kan utveckla dina tekniska färdigheter.

Anmälan: Via Eventor, ”inkludera närtävlingar”, senast onsdagen den 5 februari.

Program:

09.30: Träning 1 – Kronoskogen: http://kartor.eniro.se/m/nHBx8

11.00: Dusch i Pan-Stugan.

11.30: Lunch och Teori på Hotel ÅhusStrand.

13.00: Prisutdelning SKOFs Årsmöte Hotel ÅhusStrand.

14.00: Träning 2 – Åhus Camping.

Träning 1: Vi börjar dagen med en orienteringsträning i Kronoskogen. Du har möjlighet att springa tre slingor med olika tekniska moment. För att få ut mest av träningen och efterföljande teori är det bra om du springer med en GPS-klocka.

Teori: Jonas Höst hjälper oss att gå igenom olika dataprogram som man kan använda för att utveckla sin Orienteringsteknik. Vi tittar bl.a. på Quickroute och Digitala kartarkivet. Har du möjlighet att ta med en bärbar dator med installerat Quickroute får du gärna göra det. Har du dessutom sprungit med en GPS-klocka på förmiddagens träning har du möjlighet att ladda upp din rutt på din dator. (Alltså: Ta gärna med GPS-klocka med tillhörande sladdar samt bärbar dator med installerat Quickroute. Har du inte tillgång till detta sitter du sidan om en kompis eller lyssnar på Jonas genomgång). Har du några frågor kring Quickroute och Digitala kartarkivet som du vill ha svar på innan Teorin kan du höra av dig till Jonas, jonas@orienteraren.se eller 0739-838013.

Träning 2: Att träna Orienteringsteknik behöver inte enbart betyda att du springer med karta och kompass och letar efter kontroller. På eftermiddagens träning ska du få testa på några nya, annorlunda och roliga övningar där du utvecklar specifika tekniska moment.

Utrustning: Skor (både orienteringsskor och löparskor) och kläder för två pass, SI-pinne och kompass. Du tar även med en lunchlåda och kanske ett mellanmål. Har du möjlighet tar du även med GPS-klocka och en bärbar dator.

Välkomna till en lärorik dag med Skånemodellen!

Mvh

Fredrik Nilsson, fn.rya@telia.com, 0705-109654

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Jonas Höst, , jonas@orienteraren.se, 0739-838013

 

 

Heldag i Tormestorp lördagen den 11 januari

Heldag i Tormestorp lördagen den 11 januari

Alla kretsars ungdomar och juniorer (samt chaufförer) är välkomna till en heldag i Tormestorp/Adseke!
Vi kommer att springa två teknikträningar på Bodarpkartan (DM-medel 2013). På förmiddagen ska du få träna på att hantera ”passiv kartläsning”. På eftermiddagen ska du få träna på att hantera ”aktiv kartläsning”. Däremellan duschar vi och äter egen medhavd lunch i Tormestorps klubbhus. Vi kommer också att ägna ”mellantiden” till att samtala om dagens tema som handlar om de två olika sätten att läsa kartan på, ”aktiv” respektive ”passiv” kartläsning.

Program:
09.30               Samling och info om förmiddagens träning samt indelning av par i

Bodarp http://kartor.eniro.se/m/nj2uz .

10.00               Start parvis “passiv kartläsning”.

12.00               Lunch, egen medhavd. TIF-huset.

12.30-13.30    Samtal kring dagens tema.

14.00               Start parvis ”aktiv” kartläsning. http://kartor.eniro.se/m/nj2uz

OBS! För att få ut något av träningen och dess syfte, är det viktigt att du deltar hela dagen.

Syfte:
Få förståelse för vad ”aktiv” respektive ”passiv” kartläsning innebär.
Bli medveten om skillnaderna och se fördelarna i de olika kartläsningsstrategierna.
När ska man läsa ”aktivt” och när ska man läsa ”passivt”?
Hur kan du träna upp din skicklighet?

Träningarnas upplägg:

Passiv kartläsning. (fm) Vi springer träningen 2 och 2 som Följa John. Förste löpare orienterar till sin kontroll medan andre löpare följer med på kartan, ”hänger”. Andre löpare läser alltså passivt av terrängföremålen på kartan. Förste löpare stannar när den når sin inritade kontroll. Löparna byter plats. Den löpare som nu är först tar över orienteringen till sin nästa inritade kontroll. Löparna har alltså bara varannan kontroll inritad.

Syfte: Att öva passiv kartläsning, träna inläsningsförmågan och träna att skapa sig kartmodeller.

 

Aktiv kartläsning. (em) Vi springer även denna träning 2 och 2, men omvänt Följa John. Förste löpare har kartan i ”fickan” och det är andre löpare som orienterar och är aktiv. Andre man ska ligga i framkant och i, god tid och tydligt, tala om och dirigera löparen framför hur denne ska springa, vilka terrängformationer som ska passeras o.s.v. Om den bakre löparen inte kommer med tillräckliga instruktioner så stannar den förste och väntar. Vid nästa kontroll så byter man roller.

Syfte: Att öva aktiv kartläsning, bli mer medveten om vad man orienterar efter och vara i framkant med orienteringen. Träna att skapa sig terrängmodeller.

Anmälan:
På Eventor senast tisdag 7 januari kl.23.59 http://eventor.orientering.se/Events/Show/8519
Gå in under klubbtävlingar vid tävlingstyp.

 

För mer info kontakta mig.

Lars Söderlund

lars.soderlund@hessleholm.se

073-3099733

Välkomna!    

OBS! Vid för mycket snö, kommer träningsdagen att ställas in. Om det blir aktuellt så meddelas det på Eventor alt. Skånemodellens hemsida.

Heldag vid Åhuskusten lördagen den 7 december

Program : Två teknikträningar i kustterrängen (fm + em). Medtag egen lunch och fika. Snack om vad som väntar på O-Ringen för deltagarna.

Träningsivriga från alla träningskretsarna, ålder 13 – 25, chaufförer och ledare – Välkomna!

Genomförd

Håll även lördagen den 11 januari öppen för heldagssamling med Skånemodellen och Lars Söderlund.

Torsd. 19 September

Skånemodellen 19 september

Teknikträning – kurvbild och helhet, Norra Rörum 2013-09-19

 

Syfte: Att förstå sig på kurvbild är en av förutsättningarna för att kunna bli en duktig orienterare. Dagens träning bjuder på två övningar med fokus på kurvbild.

Samling: Idrottsplatsen i Norra Rörum: http://kartor.eniro.se/m/n1NUS

Start: Från klockan 17.30. Tänk på att det blir snabbt mörkt. Från samling till start är det ca 900 meter.

Banor:
Kurvbild 1: Bana med brunbild samt svarta detaljer som stenar och branter. Gör det enkelt för dig! Håll en noggrann riktning och läsa på stora och tydliga höjder. Övningen finns även som helhet, dvs med alla detaljer redovisade på kartan.
Kurvbild 2: En övning beståendes av en korridor. I korridoren är brunbild samt svarta detaljer som stenar och branter redovisade. Övningen finns även som helhet, dvs med alla detaljer redovisade i korridoren.
DH12: En lättare bana för våra yngre deltagare.

Karta: Skala 1:10 000/15 000, Ekv 5 meter.

Kontrollmarkering: Stora skärmar.

Välkomna!

Mvh Erik, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830.

Tord. 5 September

Skånemodellen SV, N 5 september

Teknikträning Kontrollplock/Grovkompass, 2013-09-05.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/nEuLd   

Start: Från 18.00.

Syfte: Att kunna hålla en bra riktning är en förutsättning för att optimera sin löpväg. Idag erbjuds det två övningar där riktning är i fokus!

Banor:
Kontrollplock
Grovkompass
DH 12

Kontroller: Stora skärmar.

Karta: Frostavallen V, Skala 1:10 000/15 000, ekvidistans 5m.

Tränarens tips!

Kontrollplock – Bana med många kontroller och riktningsändringar. Det är vid utgång kontroll som du lägger grunden för din riktning mot aktuell kontroll. Med en bra riktning ut, har du löst en stor del av sträckan.

Grovkompass – Bana med längre sträckor på 500-700 meter. Jobba med din riktning och blick för att hela tiden optimera din löpväg i terrängen.

Lycka till!

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

 

Onsd. 5 Juni

Skånemodellen SV 5 juni

Teknikträning Kurvbild/Kontrollplock/Helhet, 2013-06-05.

 

Parkering: http://kartor.eniro.se/m/nPb5v

Start: Sker 18.00-18.30.

Syfte: Ett bra sätt att förbereda sig inför en viktig tävling är att träna på en karta med likvärdig terräng. Kartan ska helst även vara ritad av samma kartritare. Du får då en möjlighet att ”lära känna” kartritaren och hur hon/han tolkat terrängen. Idag får du testa på två övningar i en ”Model Event” där du får en bra överblick på hur kartritaren valt att redovisa terrängen. Spring ”Model Event” som en bra teknikträning eller som en lagom uppvärmning inför din Helhetsbana.

Banor:
Model Event – Kurvbild.
Model Event – Kontrollplock.
Helhet 3.7 eller 4.7 km.

Kontroller:
Små skärmar för Model Event.
Ställning med stor skärm och enhet för banorna Helhet.

Karta:
Frostavallen V, Skala 1:10 000, ekvidistans 5m.

Tränarens tips!
Kurvbild – Få en känsla för hur kartritaren tolkat nivåskillnaderna i terrängen genom att följa kurvan!
Kontrollplock – Bana med många kontroller och riktningsändringar. En möjlighet att få koll på många olika karttecken och hur dessa ser ut i verkligheten.
Helhet – Spring 3.7 eller 4.7 km.

Övrigt:
Utöver dagens Skånemodellen arrangeras även KM Grand Slam i Ultralång distans för Nxt Generation OL (Gymnasiet). Vill man springa riktigt långa banor går man in och anmäler sig på Eventor (inkludera närtävlingar).

Lycka till!

Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

 

Sönd. 2 Juni

Klicka på denna länk för PDF vänlig sida:  Skånemodellen 2 juni

Skånemodellen 2 juni

Heldag med Riktningsträningar och GM/USM-fokus!

Logo Skånemodellen

 

 

 

 

Anmälan: Via Eventor, ”inkludera närtävlingar”, senast torsdagen den 30 maj.

Program:
10.00: Samling Örkelljunga Utbildningscentrum http://kartor.eniro.se/m/nsDrT
10.30: Träning 1.
12.15: Dusch och lunch (ta med egen matsäck).
13.00: Utvärdering Träning 1.
13.30: Genomgång Digitala kartarkivet och hur man kan analysera sin träning. Hur förbereder jag mig bäst inför tävlingar, som exempelvis GM och USM?
14.00: Träning 2.
15.30: Dusch och fika (ta med egen fika).
16.00: Utvärdering Träning 2 och sammanfattning av dagen.

Träning 1: På förmiddagen bjuder vi på en riktningsträning. Genom en enkel övning får du svar på hur bra riktning du kan hålla. Vad kan jag utveckla för att optimera min riktningslöpning?

Träning 2: På eftermiddagens träning bjuder vi på en helhetsbana/kontrollplock. Du får testa dina nya kunskaper som du fått efter Träning 1.

Utrustning: Orienteringskläder och ombyte för två träningar. Ta med egen lunchlåda, fika och dricka.

Välkomna till en lärorik dag med Skånemodellen!

Mvh

Fredrik Nilsson, fn.rya@telia.com, 0705-109654
Erik Modig, erik_modig@hotmail.com, 0707-291830

Logo Skånemodellen